Top
เทคโนโลยี
ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
ให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งให้ภาพการวินิจฉัย 3 มิติ มีความละเอียด แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็ว ภายในห้องนอกจากจะให้บริการด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ โดยห้องตรวจจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
เป็นเทคนิคพิเศษที่จะตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น โดยจะใช้กล้องที่มีลักษณะยาว เล็ก และโค้งงอได้ ซึ่งแพทย์จะใส่สายยางเล็กที่มีเลนส์และแสงไฟสว่างที่ปลาย ส่องกล้องเข้าทางปาก โดยภาพจะปรากฏบนจอโทรทัศน์ ให้คุณภาพคมชัด และชัดเจน แม่นยำมากกว่าการเอกซเรย์ และหลังจากส่องตรวจเสร็จสามารถทราบผลการตรวจได้ทันที การส่องกล้องจะทำให้เห็นเยื่อบุกระเพาะ เพื่อดูการอักเสบ ดูแผลในกระเพาะ ดูเนื้องอก นอกจากนั้นยังสามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา หาเซลล์มะเร็ง , เพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย ร่วมไปถึงการส่องกล้องเพื่อรักษาห้ามเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นได้
เพราะอะไรถึงต้องส่องกล่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น ?
แพทย์จะใช้การส่องกล้องเพื่อตรวจสาเหตุของโรคหรืออาการดังต่อไปนี้
- ปวดท้องช่วงบนของท้อง ปวดบริเวณลิ้นปี่ ปวดเป็นๆหายๆ โดยเฉพาะในกรณีที่ปวดมานานกว่า 1-2 สัปดาห์
- อาเจียนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
- กลืนอาหารลำบาก , จุกแน่นคอ
- ท้องอืด มีลมในท้องมาก เรอบ่อย รับประทานอาหารได้น้อย หรืออาจมีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนร่วมด้วย
- เลือดออกทางเดินอาหาร : อาเจียนเป็นเลือด , ถ่ายอุจจาระมีสีดำหรือมีเลือดปน หรือโลหิตจาง ซึ่งอาจจะมีแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยอาจจะไม่มีอาการปวดท้องร่วมด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญจากแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทางเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ห้องตรวจ Mammogram
เป็นระบบแปลภาพที่ทันสมัย ในการถ่ายภาพเต้านม เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำ โดยจะเปิดให้บริการ เวลา 8.00-17.00 น. ทุกวัน และสามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
เครื่องตรวจหูคอจมูก (Chammed)
เป็นเทคโนโลยีการส่องกล้องสำหรับหู คอและจมูกโดยเฉพาะ เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติต่างๆ ซึ่งการตรวจหาสิ่งปกติด้วยเครื่อง Cham med สามารถ
- คัดกรองมะเร็งผนังโพรงจมูก
- ก้อนหลังโพร่งจมูก
- กล่องเสียงอักเสบ
- สิ่งแปลกปลอมในหู
- เยื่อแก้วหูอับเสบ
หรือจะเป็นเพียงกางปลาติดคอ ก็สามารถตรวจหาและรักษาได้อย่างทันถ่วงที
ห้อง X-ray
ให้บริการการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไป (General x-ray) และการตรวจพิเศษ (Special X-Ray) สามารถให้บริการถ่ายภาพทางรังสีได้จำนวน 2 ห้อง เครื่องมือภายในพื้นที่บริการ จะประกอบด้วยเครื่อง x-ray ขนาด 500 mA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิตอล (CR) จำนวน 1 เครื่อง โดยระบบการให้บริการจะเป็น File digital สามารถดูภาพจากระบบ PACs ได้ทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล ภายใน 1 นาที นอกจากนี้ยังให้บริการส่งต่อข้อมูลภาพ x-ray ทั้งแบบ CDและกระดาษชนิดพิเศษ เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานและขั้นสูง (N-Health)
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานและขั้นสูง ที่ดูแลโดยบริษัท N-Health ที่เป็บริษัทชั้นนำที่ให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่โรงพยาบาลและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพในระดับสากล ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผล และระบบความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ของเรา มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการไว้วางใจให้บริษัท N-Health ในการดูแลห้องปฏิบัติการของเรา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์ฟอกไต
โรงพยาบาลของเรา ฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ซึ่งรองรับด้วยเครื่องฟอกไตกว่า 16 เครื่อง โดยเปิดทั้งหมด 3 รอบต่อวัน ซึ่งเปิดบริการทุกวัน (ไม่มีวันหยุด) ซึ่งดูแลด้วยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และแพทย์เฉพาะโรคไตดูแลโดยเฉพาะ
- มีห้องรองรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการตามมาตรฐาน
- รับรักษาผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
เครื่องวิ่งสายพาน EST (Exercise Stress Test)
การตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพานเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่วิ่ง หากมีหลอดเลือดตีบ เลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะทำให้กราฟไฟฟ้าหัวใจแสดงผลออกมา การตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพานสามารถตรวจ
- เมื่อสงสัยว่าหลอดเลือดหัวใจจะตีบจนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
- หาสาเหตุของหัวใจเต้นผิดปรกติ
- ประเมินการรักษาดรคหัวใจ
- ตรวจก่อนการออกกำลังกายในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ICU ระบบเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
เครื่องช่วยหายใจ มีหลักการทำงานที่เลียนแบบการทำงานของระบบการหายใจของมนุษย์เรา คือมีการปล่อยก๊าซที่มีส่วนผสมที่เหมาะสม เข้าไปในปอด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในปอด และปล่อยก๊าซที่เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนแล้ว ให้ออกสู่บรรยากาศภายนอก
เครื่อง การตรวจเอคโคหัวใจ ECHO (Echocardiogram หรือ Echocardiography)
เป็นการตรวจโรคหัวใจที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยการแปลภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและแม่นยำสูง ด้วยหลักการนี้จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรง และติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ
ห้องตรวจ Ultrasound
ให้บริการตรวจโดยจะสร้างภาพจากคลื่นเสียง ตรวจได้ทุกอวัยวะ เป็นเครื่องมือที่มีความปลอดภัยสูง ปราศจากรังสี โดยภายในห้องตรวจประกอบด้วยเครื่อง Ultrasound จำนวน 1 เครื่อง และมีสำหรับบริการนอกสถานที่ 1 เครื่อง โดยให้บริการทั้งการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง และการตรวจจากแพทย์สูตินารี โดยจะเปิดให้บริการ ในช่วง 8.00-17.00 น. ทุกวัน และสามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ
เป็นเครื่องกำเนิดไฟและสำรองไฟอัตโนมัติ โดยในกรณีที่ไฟดับหรือไฟตก จะสามารถจ่ายไฟอัตโนมัติได้ภายใน 8 วินาที ที่จะส่งผลต่อเครื่องมือทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้ป่วยได้
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited