Top
ตรวจหาภูมิแพ้ 40 ชนิด เพียงการเจาะเลือด!
 
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือ เพราะเราเป็นภูมิแพ้?
ถ้าเราเป็นภูมิแพ้ แล้วเราแพ้อะไร???
 
โปรแกรมการตรวจภูมิแพ้ (Allergy screening, Specific IgE Profile Test) ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ สามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้รวม 40 ชนิด
 
  • กลุ่มสิ่งแวดล้อมและการสัมผัส 20 ชนิด
  • กลุ่มอาหาร 20 ชนิด
 
ข้อดีในการตรวจด้วยวิธีนี้
 
  • เพียงแค่การเจาะเลือด
  • มีมาตรฐานแปลผลเทียบกับระบบ RAST/EAST Class
  • รอผลการตรวจประมาณ 7 วัน
  • ตรวจได้ตั้งแต่เด็กโต-ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป)*
 
*สำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องใช้โปรแกรมตรวจอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อบ่งจำเพาะ สามารถหาการแพ้นมวัวในเด็กได้
 
ราคา 4,360 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)
 
สามารถนัดหมายการตรวจได้ล่วงหน้าที่เบอร์ 077-542-555
หากเราทราบว่า เรานั้นแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อร่างกายในการอาการแพ้ที่รุนแรงได้ครับ
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited