Top
3 บริการสุขภาพ ถึงหน้าบ้าน (ฉีดวัคซีน , ตรวจโควิด, ตรวจสุขภาพ)

#บริการถึงบ้าน
#กลับมาอีกครั้ง
.
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 คุณอาจจะไม่อยากมาโรงพยาบาล! แต่ เราขออาสาไปหาคุณที่บ้านแทน ด้วย 3 บริการจากเรา
.
1. ตรวจโควิด-19 ( Ag Test )
เป็นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิธีใหม่!
ราคา 999 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการตามระยะทาง

สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
(หลังมีอาการเกิน 7 วัน ไม่ควรตรวจ Ag Test ควรตรวจ RT-PCR Test ถึงจะพบเชื้อ)
ใช้วิธีการแหย่ก้านพลาสติกปลายนุ่มเข้าไปในจมูก
.
2. บริการตรวจสุขภาพ 11 รายการ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด+ระดับน้ำตาล (CBC+FBS)
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT+SGOT)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine+BUN)
ตรวจระดับไขมันในเลือด+ไขมันดีและไม่ดี (Cholesterol+Triglyceride+HDL+LDL)
ตรวจระดับกรดยูริคโรคเก๊าท์ (Uric Acid)

*สามารถเลือกตรวจเฉพาะบางรายการ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

ราคาเริ่มต้นที่ 390 บาท
ตรวจครบทั้ง 11 รายการราคา 1,540 บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการตามระยะทาง
.
3. บริการฉีดวัคซีน มีด้วยกัน 2 ตัวคือ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 (ปีล่าสุด)
ราคา 700 บาท (ราคาปกติ 1,040บาท)
สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการตามระยะทาง

วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
ราคา 3,200 บาท/เข็ม
เด็ก 2 เข็ม / ผู้ใหญ่ 1 เข็ม (15 ปีขึ้นไป)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการตามระยะทาง

 

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited