Top
แพ็กเกจผ่าคลอด ผ่อนจ่ายได้แล้ว! แบ่งจ่าย 0 เปอร์เซ็น นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตกรุงศรี
ผ่อนจ่ายได้แล้ว!
แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือนกับบัตรเครดิตกรุงศรี
+ เครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด
.
แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่ายจากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ตามคำเรียกร้องของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่าน เราได้จัดราคาแพ็กเกจในราคาที่คุ้มค่า โดยแบ่งราคาออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ
1. ในช่วงเวลา 08:00-16:00 ราคา 45,900 บาท
2. นอกช่วงเวลา ราคา 55,900 บาท
สิ่งที่จะได้รับภายในแพ็กเกจ
  • ห้องพักพิเศษ (4 คืน 5 วัน)
  • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
  • รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
  •  รายการฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด
ดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่ผ่าคลอดและหลังคลอด
พร้อมทั้ง ชุด Gift Set แรกคลอดพร้อมกรอบรูปและชุดเด็กแรกเกิด
.
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัว กรณีทารกแรกคลอดแล้วมีภาวะผิดปกติ
- พบแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนคลอด และจองแพ็กเกจอย่างน้อย 1 เดือนก่อนถึงวันกำหนดคลอด
- โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited