Top
หู คอ จมูก

ตรวจวินิจฉัย รักษาและปรึกษาผู้ป่วยที่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไป จนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน

  • การบริการ
  • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
  • การสูญเสียการได้ยินและการทรงตัว
  • การผ่าตัดโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกและไซนัส
  • เสียงแหบ
Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited