Top
ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ปรึกษาดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟัน โดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย

  • การรักษาโรคในช่องปาก เหงือและฟัน
  • การอุดฟัน ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • ฟอกฟันขาว
  • x - ray ฟัน
  • การรักษารากฟันเทียม (ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษารากฟัน)     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-542-558

Copyright 2020 virajsilp.com | Principal Healthcare Chumphon Company Limited