Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รถปันสุข ครั้งที่2 “แบ่งปันน้ำใจ ถึงน้องๆ” บ้านเอื้อพร

โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ

ในครั้งนี้ “รถปันสุข” ออกเดินทางไปที่ บ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ที่ได้จากการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล และบริษัท N-Health จังหวัดชุมพร ร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้องๆที่บ้านเอื้อพร ในครั้งนี้ครับ

ในครั้งหน้าพวกเราจะเดินทางไปที่ไหน ฝากติดตามด้วยนะครับ

Share Post: