Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ "เครือพริ้นซ์"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-542-590 (แผนกทรัพยากรบุคคล)

ตำแหน่งงานว่าง

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ สมัครงานออนไลน์
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลในเครือ “พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” แห่งแรกในภาคใต้ และยังมีโรงพยาบาลในเครือ ครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทย
.
📌 วิธีการสมัคร
🏥 1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร ในวันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 17.00 น. เฉพาะวันศุกร์ 8.00-16.00 น. หยุดทุกวันเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
🌎 2.สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3kEBOmy
.
📌 เอกสารที่ใช้สมัครงาน (อย่างละ 1 ฉบับ)
-สำเนาหลักฐานการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
-สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน/การทำงาน/การผ่านงาน