Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

“สืบสานประเพณีไทยและขนมไทย” ไปกับโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ร่วมส่งต่อขนมไทย มอบให้กับผู้ใช้บริการ

#วันลอยกระทง
#LoyKratongFestival
.
🎼🌕 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง”
.
“สืบสานประเพณีไทยและขนมไทย” ไปกับโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ร่วมส่งต่อขนมไทย มอบให้กับผู้ใช้บริการทุกๆท่าน เนื่องในวัน “วันลอยกระทง” 🪷 สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้เกิดขึ้น ทั้งผู้ให้และผู้รับ
.
ค่ำคืนนี้ เป็นวันลอยกระทง ขอให้ทุกๆท่าน เดินทางปลอดภัย ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ ด้วยความรักและห่วงใยจาก โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร

Share Post: