Edit
Click here to add content.

ส่วนเกินค่าห้อง 0 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้ผู้ใช้บริการทุกๆท่าน ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ต่อเวลาเพิ่มอีก ส่วนลดจากใจเราถึงใจคุณ.

✅ ส่วนเกินค่าห้อง 0 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับลูกค้าประกันชีวิต

✅ ส่วนลดค่าห้อง 20% ต่อคืน สำหรับลูกค้าจ่ายเงินเอง

ขยายเวลา : หมดเขต 1-30 มิถุนายน 2564

โควิด-19อาจจะทำให้ทุกคนเสียศูนย์ ?‍♀️ แต่ส่วนต่างค่าห้องต้องเป็น 0 !

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email