Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคที่คุณสร้างเอง โดยไม่รู้ตัว ⁉

กลุ่มโรค “NCDs” #คืออะไร ?
คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรา สะสมอาการอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะยิ่งทำให้เกิดการเรื้อรังของโรคตามมา ตัวอย่างเช่น
✅ โรคเบาหวาน
✅ โรคความดันโลหิตสูง
✅ โรคไขมันในเลือดสูง
✅ โรคอ้วน ลงพุง
✅ โรคหัวใจและหลอดเลือด
✅ โรคถุงลมโป่งพอง
✅ โรคมะเร็ง

กลุ่มโรค “NCDs” ควรได้รับการตรวจและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

PROMOTION โรงพยาบาลวิรัชศิลป์เปิดแพ็กเกจตามระยะเวลาการติดตามผล เพื่อสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ป่วย

  1. ทุก 3 เดือน ราคา 700 บาท (ปกติ 1,270 บาท)
  2. ทุก 6 เดือน ราคา 1,300 บาท (ปกติ 2,120 บาท)
  3. ทุก 3 เดือน + 6 เดือน ราคา 1,700 บาท (ปกติ 3,390 บาท)
  4. เหมาจ่าย 1 ปี ราคา 3,200 บาท (ปกติ 6,780 บาท)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่ายา
.
🗓 หมดเขต : 31 ธันวาคม 2566
.
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 077-542-594 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)
.
🛒🆕 ซื้อผ่าน”LINE Shopping” ง่ายๆเพียงซื้อและชำระเงิน https://shop.line.me/@virajsilp

Share Post: