Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ

💓 ดีต่อ “หัวใจ” ใครๆก็ตรวจได้!
แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ราคา 5,900 บาท (ปกติ 8,580 บาท)
ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว
.

Special ตรวจรายการเพิ่ม

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน EST หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo
รายการละ 2,900 บาท (ปกติ 4,500 บาท)
.
🗓 หมดเขต : 31 มีนาคม 2566
.
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 077-542-594 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)
🛒🆕 ซื้อผ่าน”LINE Shopping” ง่ายๆเพียงซื้อและชำระเงิน https://shop.line.me/@virajsilp (ขยายเวลาการใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2566)

Share Post: