Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โปรแกรมการตรวจภูมิแพ้ (Allergy screening, Specific IgE Profile Test)

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือ เพราะเราเป็นภูมิแพ้?
ถ้าเราเป็นภูมิแพ้ แล้วเราแพ้อะไร???
.
โปรแกรมการตรวจภูมิแพ้ (Allergy screening, Specific IgE Profile Test) ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ สามารถตรวจหาสารก่อภูมิแพ้รวม 40 ชนิด
.
✅ กลุ่มสิ่งแวดล้อมและการสัมผัส 20 ชนิด
✅ กลุ่มอาหาร 20 ชนิด
.
ข้อดีในการตรวจด้วยวิธีนี้
.
👉 เพียงแค่การเจาะเลือด
👉 มีมาตรฐานแปลผลเทียบกับระบบ RAST/EAST Class
👉 รอผลการตรวจประมาณ 7 วัน
👉 ตรวจได้ตั้งแต่เด็กโต-ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป)*
.
*สำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จะต้องใช้โปรแกรมตรวจอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อบ่งจำเพาะ สามารถหาการแพ้นมวัวในเด็กได้
.
🩸 ราคา 4,360 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)
.
สามารถนัดหมายการตรวจได้ล่วงหน้าที่เบอร์ 077-542-555
⚠ หากเราทราบว่า เรานั้นแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงเพื่อป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อร่างกายในการอาการแพ้ที่รุนแรงได้ครับ

Share Post: