Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ไปลอยกระทงหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิ “UCEP” รักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

🪷 ไปลอยกระทงหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิ “UCEP” รักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 🤕
1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง!!
4.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุด
6.มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
.
🔷ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP
🪪 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ หรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที
🏩 โรงพยาบาลที่ให้การรักษาประเมินอาการและคัดแยก ระดับความฉุกเฉิน
🏬 ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับทราบเข้าระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
🩺กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับการรักษาตามสิทธิ์ UCEP ทันที ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
👩‍⚕️กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากผู้ป่วยประสงค์จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
.
พกบัตรประชาชนมารักษาได้ที่ รพ. เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศได้เลยหนาออเจ้า

Share Post: