โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการในโครงการ SHA+ (Amazing Thailand Safety and Health Administration)

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการในโครงการ SHA+ (Amazing Thailand Safety and Health Administration) เป็นโครงการสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ถึงการรองรับคุณภาพสถานประกอบการ ในด้านความปลอดภัยและการดูแลรักษา ขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอนสำหรับโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยวในการลงทะเบียน SHA+ เลือกโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ เลือกโรงพยาบาลอื่นๆ กรอก “โรงพยาบาลวิรัชศิลป์” 2. เมื่อบันทึกข้อมูล สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม และติดต่อได้ที่รพ. วิรัชศิลป์.เพื่อให้จังหวัดชุมพร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและปลอดภัย