Edit
Click here to add content.

Day: January 5, 2023

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่คุณสร้างเอง โดยไม่รู้ตัว ⁉ กลุ่มโรค “NCDs” #คืออะไร ?คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรา สะสมอาการอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะยิ่งทำให้เกิดการเรื้อรังของโรคตามมา ตัวอย่างเช่น✅ โรคเบาหวาน✅ โรคความดันโลหิตสูง✅ โรคไขมันในเลือดสูง✅ โรคอ้วน ลงพุง✅ โรคหัวใจและหลอดเลือด✅ โรคถุงลมโป่งพอง✅ โรคมะเร็ง กลุ่มโรค “NCDs” ควรได้รับการตรวจและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง PROMOTION โรงพยาบาลวิรัชศิลป์เปิดแพ็กเกจตามระยะเวลาการติดตามผล เพื่อสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ป่วย ทุก 3 เดือน ราคา 700 บาท (ปกติ 1,270 บาท) ทุก 6 เดือน ราคา 1,300 บาท (ปกติ 2,120 บาท) ทุก 3 เดือน + 6 เดือน ราคา …

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Read More »

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ

💓 ดีต่อ “หัวใจ” ใครๆก็ตรวจได้!แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ราคา 5,900 บาท (ปกติ 8,580 บาท)ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว. Special ตรวจรายการเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน EST หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echoรายการละ 2,900 บาท (ปกติ 4,500 บาท).🗓 หมดเขต : 31 มีนาคม 2566.ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 077-542-594 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)🛒🆕 ซื้อผ่าน”LINE Shopping” ง่ายๆเพียงซื้อและชำระเงิน https://shop.line.me/@virajsilp (ขยายเวลาการใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2566)