Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

7 คำถามที่ไม่ควรถาม | ความหวังดีของเรากำลังทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่า?

7 คำถามที่ไม่ควรถาม? อาจทำร้ายจิตใจของผู้ที่รับฟังได้ ควรระมัดระวัง!
.
สวัสดีครับ สำหรับวันนี้ “วิรัชศิลป์ดูแลคุณ” ขอนำเสนอหัวข้อ “7 คำถามที่ไม่ควรถาม” ซึ่งสร้างปัญหาและกระทบกระเทือนกับจิตใจได้อย่างรุนแรง เพียงคำพูดไม่กี่คำของเรา แต่กลับส่งผลต่อจิตใจของผู้รับฟังเป็นเวลายาวนาน และอาจสร้างให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และนำสู่ภาวะปัญหาทางจิตใจต่อไปในระยะยาวครับ
.
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอร่วมรณรงค์ การใช้คำพูดที่เหมาะสม และระมัดระวังคำพูด เพราะความหวังดีของเรา อาจกำลังทำร้ายจิตใจของคนอื่นได้ ครับ

Share Post: