Edit
Click here to add content.

กิจกรรม

รถปันสุข ครั้งที่2 “แบ่งปันน้ำใจ ถึงน้องๆ” บ้านเอื้อพร

โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ ในครั้งนี้ “รถปันสุข” ออกเดินทางไปที่ บ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ที่ได้จากการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล และบริษัท N-Health จังหวัดชุมพร ร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้องๆที่บ้านเอื้อพร ในครั้งนี้ครับ ในครั้งหน้าพวกเราจะเดินทางไปที่ไหน ฝากติดตามด้วยนะครับ

รถปันสุข ครั้งที่ 3 “ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคเลือด”

โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วครับสำหรับ “รถปันสุข” ออกเดินทางพร้อมด้วยพนักงานโรงพยาบาล ไปที่ ธนาคารเลือด รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งวันที่ 14 มิถุนายน ตรงกับวัน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day) เพื่อส่งต่อชีวิตให้อีกหลายชีวิต โดยในวันนี้ผู้ที่เข้ารับบริจาคเลือดที่ธนาคารเลือด รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืด และของที่ระลึกต่างๆ (สิ่งของมีจำนวนจำกัด) 🩸 วิกฤติการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ ส่งผลต่อปริมาณคลังเลือดอย่างมาก โดยมีปริมาณเลือดคาดแคล้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอเชิญชวนทุกๆท่าน ร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆนะครับ“1 คนให้ หลายคนรับ”

มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์บุตร พนักงานโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มูลนิธิ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร สนับสนุนเงินทุนสงเคราะห์บุตร ให้กับพนักงานโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ที่มีบุตรอยู่ระหว่างการศึกษา อนุบาล 1 – มัธยมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และมีรายได้ตามเงื่อนไขที่ทางมูลนิธิกำหนด จำนวน 51 ทุน ทุนละ 2,000 บาท

โครงการ “รถปันสุข”

.? โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ.ก่อนหน้านี้เรามีโครงการ “ตู้ปันสุข” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยสถานที่ทำให้ตู้ปันสุขไม่สามารถแจกจ่ายสิ่งของไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยได้อย่างทั่วถึง เราจึงอาสาเดินทางไปมอบความสุขและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้และข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้โดยเร็ว.แล้วพบกันนะครับ เราจะต้องผ่านไปด้วยกัน