Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

บทความ และ ข่าวสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 077-542-555

  • บทความทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บทความ
บทความทั้งหมด
  • บทความทั้งหมด
  • กิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บทความ
บทความ

ไปลอยกระทงหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิ “UCEP” รักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม
บทความ

ใช้สิทธิ พรบ. ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ยืนยันยังไม่พบ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมเป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการในโครงการ SHA+ (Amazing Thailand Safety and Health Administration)

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ขอมอบส่วนลดสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 5%

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม

โครงการ “รถปันสุข”

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดถึง 2 ทุ่ม : แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม

อ่านเพิ่มเติม
บทความ

เมื่อเราต้องออกไปข้างนอก เราควรทำอย่างไรเมื่อกลับถึงบ้าน? #COVID-19

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” Moderna รอบเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม