Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

จองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” Moderna รอบเพิ่มเติม (ขยายจำนวน +8,000 dose)

วัคซีนโมเดอร์นา รอบเพิ่มเติม (ขยายจำนวน)

“ไม่ต้องลงทะเบียนความสนใจ จองแล้วชำระเงินได้เลย!”
.
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์เปิดจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” รอบเพิ่มเติม ขยายจำนวนวัคซีนเพิ่มอีก +8,000 dose (คาดว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนมกราคม-มีนาคม 2565)
.
ราคา 1,650 บาท ต่อเข็ม
ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์+ประกันผลข้างเคียงจากวัคซีน

 • 2 เข็ม (Full dose) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน

1 เข็ม (Booster) สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว (เว้นระยะห่าง 3-6เดือน)
.
เริ่มจองและชำระเงิน
ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
เวลา 08:30-16:00 น. เท่านั้น
.
จองและชำระเงินเต็มจำนวนผ่าน 2 ช่องทางเท่านั้น คือ
(1 รายชื่อสามารถจองวัคซีนได้มากกว่า 1 ท่าน)
✅ 1. จองและชำระเงินที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
บริเวณชั้น 1 ทางเชื่อมฝั่ง OPD
วิธี : เงินสด, บัตรเครดิต, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
📌\ขั้นตอนการจองและชำระเงิน ที่โรงพยาบาล/

 1. รับเอกสารเพื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเข็มที่ต้องการ
 2. กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการจองวัคซีน (ใช้เพียง1 รายชื่อจองได้มากกว่า 1 เข็ม) + เอกสารที่กรอกเสร็จแล้ว
 3. รอการชำระเงิน ได้ทั้งบัตรเครดิต, เงินสด, โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (QR code)
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ + ออกใบเสร็จชำระเงินให้ เพื่อใช้ในการยื่นในวันที่มาฉีดจริง
 5. รอการติดต่อกลับผ่าน SMS เพื่อเลือกวันในการเข้ารับบริการฉีดอีกครั้ง เมื่อรพ. ได้รับวัคซีนแล้ว

 

✅2. จองและชำระเงินผ่าน Inbox Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/VirajsilpHospital

เฉพาะทาง Facebook เปิดให้จอง 2 วันระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30-16:00 น. เท่านั้น

วิธี : โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

📌\ขั้นตอนการจองและชำระเงินผ่าน Facebook/

 1. ส่งข้อความใน Facebook โรงพยาบาลวิรัชศิลป์พิมพ์คำว่า “จองวัคซีน” แล้วกดส่ง ระบบจะแจ้งรายละเอียดการจองและชำระเงิน ***⁉ ก่อนโอนเงิน จะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบเท่านั้น! ผู้ที่ไม่ได้รับข้อความจากระบบ จะไม่สามารถโอนเงินได้ รวมถึงการ copy ข้อความจากระบบ แล้วโอนเงินมา จะถือว่าโมฆะ! ไม่ได้อยู่ในสิทธิการจัดสรรวัคซีน***
 2. พิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมโอนเงินตามจำนวนที่คุณลูกค้าต้องการ (1 เข็ม 1,650บาท)+ ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาอีกครั้ง
 3. รอแอดมินตอบกลับ เพื่อยืนยันการจองอีกครั้ง
 4. รอการติดต่อกลับผ่าน SMS เพื่อเลือกวันในการเข้ารับบริการฉีดอีกครั้ง เมื่อรพ. ได้รับวัคซีนแล้ว

กรุณาอย่าทักแชทซ้ำ เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล
** แอดมินตอบกลับล่าช้าต้องขออภัย เนื่องจากมีข้อความจำนวนมาก
.
🛡 เงื่อนไขการจองและชำระเงินค่าวัคซีน

 • ลำดับการจัดสรรวัคซีน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการชำระเงิน
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นรพ. ไม่สามารถนำวัคซีนมาให้บริการกับลูกค้าได้ (ทางรพ. จะคืนเงินเต็มจำนวน)
 • การจองวัคซีนที่ รพ.วิรัชศิลป์ ต้องฉีดที่รพ.วิรัชศิลป์ เท่านั้น
 • วัคซีนโมเดอร์นา สามารถฉีดในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในอนาคต อย.อาจจะสามารถให้ฉีดในอายุ 12-17 ปี
  .
  เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส ๓๓๔๒/๒๕๖๔

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Share Post: