Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ลงทะเบียนและชำระเงิน วัคซีนทางเลือกโควิด-19 | โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว กรุณา refresh หน้าเว็บไซต์นี้อีกครั้งเพื่อให้เว็บไซต์แสดงปุ่มในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระเงิน

0
จำนวน/เข็ม วัคซีน "โมเดอร์นา " รอบเพิ่มเติม ทั้งหมดที่จอง

วัคซีน “โมเดอร์นา” สามารถฉีดในอายุ 12-17 ปีได้ แต่ต้องฉีดทั้งหมด 2 เข็ม


เริ่มวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08:30 น.

4500
เหลือจำนวนคนที่สามารถจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

จองได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน)

ตรวจสอบสถานะวัคซีน

สำหรับท่านใดยังไม่ได้ลงข้อมูลยืนยันการฉีด หรือไม่สามารถฉีดวัคซีนภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 หรือมีข้อสงสัยหรือปัญหาการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
077-542-555 ต่อ 2114 , 099-434-3974
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:00น.)

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการจองวัคซีนโควิด-19

– วัคซีน “โมเดอร์นา” สามารถฉีดตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
– วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สามารถฉีดตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป
– กรุณาศึกษาแนวทางคำแนะนำในการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน
– ราคาค่าวัคซีนนี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และค่าประกันผลกระทบจากวัคซีนแล้ว
– คูปองส่วนลด 200 บาท ต้องชำระเงินภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 เท่านั้น
– คูปองส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
– สามารถฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้เท่านั้น
– ทางโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอสงวนสิทธิการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นทางองค์การเภสัชกรรม ไม่สามารถนำวัคซีนมาให้บริการตามกำหนดได้ (ทางรพ. จะคืนเงินเต็มจำนวน) รวมถึงสงวนการแลกเปลี่ยนวัคซีนชนิดอื่นที่ทางโรงพยาบาลเปิดลงทะเบียน
– การจองวัคซีนที่ รพ.วิรัชศิลป์ ต้องฉีดที่รพ.วิรัชศิลป์ เท่านั้น
– แบบฟอร์มนี้สามารถจองได้ 1:1 ท่านเท่านั้น (ถ้าต้องการจองให้หลายกรุณาทำรายการทีละ 1 ท่าน)