Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แพ็กเกจ ตรวจสุขภาพ แบบใหม่ | ตรวจสุขภาพประจำปี

มีนาแล้วมีโปรนะ! แพ็กเกจตรวจสุขภาพ  🆕

“เลือกได้มากกว่า ตอบโจทย์ทุกความต้องการ” ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
.
กับตัวเลือกไม่ว่าจะเป็น S M และ L ให้ได้เลือกตรวจ เพื่อให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
.
🧡 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ : Gold(ลด15%)
Gold S (รายการตรวจ 20 รายการ) ราคา 3,690 บาท (ตรวจได้ทุกเพศ)
Gold M (รายการตรวจ 21 รายการ) ราคา 4,290 บาท (เพศชาย)
Gold L (รายการตรวจ 22 รายการ) ราคา 6,490 บาท (เพศหญิง)
.
💙 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ : Platinum(ลด15%)

Platinum S (รายการตรวจ 25 รายการ) ราคา 4,890 บาท (ตรวจได้ทุกเพศ)
Platinum M (รายการตรวจ 27 รายการ) ราคา 7,990 บาท (เพศชาย)
Platinum L (รายการตรวจ 28 รายการ) ราคา 9,990 บาท (เพศหญิง)
.
💜 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ : Diamond(ลด15%)

Diamond S (รายการตรวจ 31 รายการ) ราคา 5,990 บาท (ตรวจได้ทุกเพศ)
Diamond M (รายการตรวจ 34 รายการ) ราคา 12,590 บาท (เพศชาย)
Diamond L (รายการตรวจ 35 รายการ) ราคา 14,690 บาท (เพศหญิง)
.
🩷 แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก : LOVER(ลด15%)
คู่รักสำหรับเพศชาย : LOVER ราคา 1,990 บาท
คู่รักสำหรับเพศหญิง : BE LOVE ราคา 2,390 บาท

.
ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว

Share Post: