Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:ตรวจสุขภาพ

เฉพาะทาง: อาชีวเวชศาสตร์

นพ.จรัสพงศ์ เขจรบุตร

  • จบโครงการอบรมหลักสูตร “อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำาหรับแพทย์” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00

ทำนัด : นพ.จรัสพงศ์ เขจรบุตร