Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

แผนก:หู คอ จมูก

นพ.ไอยรัตน์ ทองกำเหนิด

  • 2555 ถึง ปัจจุบัน แพทย์ หู คอ จมูก โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
  • 2555 นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  • จบภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

ทำนัด : นพ.ไอยรัตน์ ทองกำเหนิด