Edit
Click here to add content.

ตรวจสอบสถานะการจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” รอบเพิ่มเติม

คุณลูกค้าสามารถ Print หรือแคปหน้าจอนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ในการยื่นเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีน
หลักฐานการชำระเงิน จะแสดงเพียง 1 รายชื่อเท่านั้น

โดยในวันฉีดจริงให้ทุกๆท่านที่ใช้สิทธิฉีดในหลักฐานนี้ นำสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาด้วยทุกท่าน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (จะในรูปแบบไฟล์ภาพหรือถ่ายเอกสารก็ได้)

หลังจากนี้ เมื่อวัคซีนมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รอการติดต่อกลับทาง SMS เพื่อเลือกวันในการเข้ารับบริการฉีดอีกครั้ง (คาดว่าจะเป็นช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 ตามกำหนดการจากองค์การเภสัชกรรม )

  • จำนวนเข็ม คุณลูกค้าที่มีชื่อในหลักฐานการชำระ จะสามารถจัดสรรตามจำนวนที่คุณลูกค้าชำระเงินไปแล้ว ให้กับใครก็ได้
  • กรณีโอนสิทธิ โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรายชื่อหลักฐานการชำระเงิน เขียนมอบอำนาจให้กับบุคคลที่ต้องการ ดำเนินการได้ในวันที่มาบริการฉีด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
077-542-555 ต่อ 2114
(ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-16:00น.)