Header

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบใหม่ SML

ราคา 990.-

วัคซีน HPV (GARDASIL) 9 สายพันธุ์

ราคา 12,900.-/15,900.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ “ตา”

ราคา 890.-/1,390.-

แพ็กเกจผ่าคลอด เหมาจ่ายราคาเดียว

ราคา 59,900.-

แพ็กเกจ ดริปวิตามิน 🌟5 สูตรแห่งความสดใสและสุขภาพที่ดี

ราคา 990.-