Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

Welcome to Virajsilp Hospital

บริการของเรา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Emergency Medicine

ปฏิบัติการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

🚑 🚨 พร้อมดูแลคุณในทุกๆเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยแพทย์เฉพาะทาง “เวชศาสตร์ฉุกเฉิน” Emergency Medicine จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

แล้วแพทย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ? คืออะไร
คำตอบคือ : เป็นการแพทย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดฉับพลันและต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและรักษาได้อย่างทันถ่วงที
.
“ไม่ต้องห่วง ให้ฉันช่วยดูแล” #GirlsPower พวกเราพร้อมดูแลทุกๆคนค่ะ
แจ้งเหตุด่วน อุบัติเหตุ โทร 077-542-563 (แผนกฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง)