คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา OPD NIGHT | จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00น.

ตอบรับทุกความต้องการ เปิดบริการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เปิดบริการ “คลินิกเฉพาะทางนอกเวลา” Night OPD เพื่อขยายความต้องการและทำให้ผู้เข้ารับบริการ สามารถเข้าพบแพทย์เฉพาะทางให้มากขึ้น จนถึง 2 ทุ่ม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หมดกังวลมาพบคุณหมอไม่ทัน! แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม : ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ นพ.สุภกิจ แสงสว่าง(หมอซุป)แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ลงตรวจ : วันอังคาร 17.00-20.00 น. นพ.อภิวัธน์ อรรครส(หมอวัธน์)แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ลงตรวจ : วันพุธ, พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. นพ.วิวิทย์ รินทรวิฑูรย์(หมอดราฟท์)แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ลงตรวจ : วันจันทร์, ศุกร์ 17.00-20.00 น.