แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง ชายและหญิง โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

“ในนี้ไม่มืดนะฮะ ตรวจก่อนลดความเสี่ยง”โรคมะเร็ง เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็น “อันดับต้น ๆ” แต่ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ก็สามารถรักษาให้หายได้🦠.🏥โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ขอมอบแพ็กเกจแทนความห่วงใย💖ตรวจคัดกรองมะเร็ง คุณผู้ชาย,คุณผู้หญิง 💖🧑คุณผู้ชาย ราคา 4,999 บาท (ตรวจทั้งหมด 11 รายการ)👩คุณผู้หญิง ราคา 7,999 บาท (ตรวจทั้งหมด 13 รายการ)(รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว).📞ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 077-542-595 (Check Up Center ศูนย์ตรวจสุขภาพ)