โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ร่วมมอบสิ่งของรางวัล เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลและนำไปใช้ประโยชน์ “งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร และงานกาชาด ประจำปี 2566”

#วิรัชศิลป์เพื่อชุมชน วันที่ 6 ธันวาคม 2566โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมด้วย นพ.ปวิชญ์ วิรัชศิลป์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) และนพ.จรัสพงศ์ เขจรบุตร (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ รวมน้ำใจร่วมมอบสิ่งของรางวัล เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลและนำไปใช้ประโยชน์ “งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร และงานกาชาด ประจำปี 2566”