ไปลอยกระทงหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิ “UCEP” รักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

🪷 ไปลอยกระทงหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ใช้สิทธิ “UCEP” รักษาทุกที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย.6 อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 🤕1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง3.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง!!4.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุด6.มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต.🔷ขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP🪪 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิ์ประกันสังคม หรือสิทธิ์ข้าราชการ หรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที🏩 โรงพยาบาลที่ให้การรักษาประเมินอาการและคัดแยก ระดับความฉุกเฉิน🏬 ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับทราบเข้าระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล🩺กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับการรักษาตามสิทธิ์ UCEP ทันที ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง👩‍⚕️กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากผู้ป่วยประสงค์จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง.พกบัตรประชาชนมารักษาได้ที่ รพ. เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศได้เลยหนาออเจ้า