Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

รถปันสุข

รถปันสุข ครั้งที่2 “แบ่งปันน้ำใจ ถึงน้องๆ” บ้านเอื้อพร

โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ ในครั้งนี้ “รถปันสุข” ออกเดินทางไปที่ บ้านเอื้อพรองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ที่ได้จากการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล และบริษัท N-Health จังหวัดชุมพร ร่วมกันส่งมอบความสุขให้กับน้องๆที่บ้านเอื้อพร ในครั้งนี้ครับ ในครั้งหน้าพวกเราจะเดินทางไปที่ไหน ฝากติดตามด้วยนะครับ

รถปันสุข ครั้งที่ 3 “ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคเลือด”

โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วครับสำหรับ “รถปันสุข” ออกเดินทางพร้อมด้วยพนักงานโรงพยาบาล ไปที่ ธนาคารเลือด รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งวันที่ 14 มิถุนายน ตรงกับวัน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” (World Blood Donor Day) เพื่อส่งต่อชีวิตให้อีกหลายชีวิต โดยในวันนี้ผู้ที่เข้ารับบริจาคเลือดที่ธนาคารเลือด รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จะได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืด และของที่ระลึกต่างๆ (สิ่งของมีจำนวนจำกัด) 🩸 วิกฤติการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ ส่งผลต่อปริมาณคลังเลือดอย่างมาก โดยมีปริมาณเลือดคาดแคล้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอเชิญชวนทุกๆท่าน ร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆนะครับ“1 คนให้ หลายคนรับ”

โครงการ “รถปันสุข”

.? โครงการ “รถปันสุข” จากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ พร้อมออกเดินทาง บรรทุกความสุขและความห่วงใย ไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านแล้วครับ.ก่อนหน้านี้เรามีโครงการ “ตู้ปันสุข” ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยสถานที่ทำให้ตู้ปันสุขไม่สามารถแจกจ่ายสิ่งของไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยได้อย่างทั่วถึง เราจึงอาสาเดินทางไปมอบความสุขและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านต่อสู้และข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้โดยเร็ว.แล้วพบกันนะครับ เราจะต้องผ่านไปด้วยกัน