แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

🦠ไวรัสตับอักเสบ B เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้