ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ที่โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) จังหวัดชุมพร เพื่อป้องกันโรคร้ายอย่าง “ไข้หวัดใหญ่” ที่มักแพร่ระบาดในกลุ่มน้องๆนักเรียน และช่วงหน้าฝน.ผู้สนใจ บริการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ หรือกลุ่มบริษัทที่ใช้สิทธิประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 077-542-567 (แผนกสื่อสารการตลาด).