Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

โรคหัวใจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ

💓 ดีต่อ “หัวใจ” ใครๆก็ตรวจได้!แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 15 รายการ ที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ราคา 5,900 บาท (ปกติ 8,580 บาท)ราคานี้รวมค่าแพทย์และบริการแล้ว. Special ตรวจรายการเพิ่ม ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน EST หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echoรายการละ 2,900 บาท (ปกติ 4,500 บาท).🗓 หมดเขต : 31 มีนาคม 2566.ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 077-542-594 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)🛒🆕 ซื้อผ่าน”LINE Shopping” ง่ายๆเพียงซื้อและชำระเงิน https://shop.line.me/@virajsilp (ขยายเวลาการใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2566)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 3 โรคร้าย (โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคทางสมอง)

“อย่าให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณ ต้องหมดลง!”กับ 3 โรคร้ายที่จะทำลายความสุขของคุณ ไม่ว่าจะเป็น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคทางสมองโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ขอมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ 3 โรคร้ายในราคา 7,900 บาท (ปกติ 12,600 บาท)รายการตรวจ 5 รายการ✅ ตรวจร่างกายโดยแพทย์และให้คำแนะนำ✅ ตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดแดงหัวใจ (CT Calcium Scoring)✅ ตรวจอัลตร้าซาวด์ หาสิ่งผิดปกติในช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)✅ ตรวจคัดกรองหามะเร็งปอด (Low Dose CT Chest)✅ ตรวจอัลต้ราซาวด์หลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (U/S Carotid Vascular)📌สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 ซื้อก่อนใช้ทีหลัง ซื้อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่าน LINE My shop https://shop.line.me/@virajsilp ขยายเวลาการใช้งานได้ถึง 30 กันยายน 2565