แพ็กเกจตรวจสุขภาพกลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคที่คุณสร้างเอง โดยไม่รู้ตัว ⁉ กลุ่มโรค “NCDs” #คืออะไร ?คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเรา สะสมอาการอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะยิ่งทำให้เกิดการเรื้อรังของโรคตามมา ตัวอย่างเช่น✅ โรคเบาหวาน✅ โรคความดันโลหิตสูง✅ โรคไขมันในเลือดสูง✅ โรคอ้วน ลงพุง✅ โรคหัวใจและหลอดเลือด✅ โรคถุงลมโป่งพอง✅ โรคมะเร็ง กลุ่มโรค “NCDs” ควรได้รับการตรวจและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง PROMOTION โรงพยาบาลวิรัชศิลป์เปิดแพ็กเกจตามระยะเวลาการติดตามผล เพื่อสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้ป่วย ทุก 3 เดือน ราคา 700 บาท (ปกติ 1,270 บาท) ทุก 6 เดือน ราคา 1,300 บาท (ปกติ 2,120 บาท) ทุก 3 เดือน + 6 เดือน ราคา …

แพ็กเกจตรวจสุขภาพกลุ่มโรค “NCDs” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Read More »