Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น จำเป็นไหม?

แนะนำ ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น เนื่องจาก

  1. วัคซีนทุกชนิดหลังจากฉีดไปแล้ว จะมีประสิทธิภาพลดลงโดยในวัคซีนชนิด “เชื้อตาย” ที่จะลดลงค่อนข้างมาก
  2. เพราะเชื้อไวรัสมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่อยู่เรื่อยๆจึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้น

แล้วควรฉีดตัวไหนกระตุ้น ?

วัคซีน mRNA เช่น โมเดอร์นา,ไฟเซอร์ เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพกระตุ้นภูมิดี แนะนำควรฉีดกระตุ้นด้วย mRNA 1 เข็ม

วัคซีน “โมเดอร์นา” คืออะไร ? mRNA ?

วันซีน Moderna เป็นวัคซีนชนิด mRNA สัญชาติอเมริกัน ที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ หรือ CDC ได้เปิดเผยข้อมูลว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันป่วยหนักสูงถึง 93% (ขณะที่ Pfizer อยู่ที่ 88%) และเมื่อผ่านไป 6 เดือน ประสิทธิภาพของวัคซีนยังคงอยู่เท่าเดิม (ลดลงค่อนข้างน้อย)

วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม (mRNA) วัคซีนกลุ่มนี้ ใช้เทคโนโลยีใหม่สังเคราะห์สารพันธุกรรมเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger RNA: mRNA) ที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไวรัส วัคซีนจะทำหน้าที่พา mRNA เข้าเซลล์ และ กํากับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ของเชื้อไวรัส ซึ่งโปรตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านเชื้อ วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบัน

วัคซีน “เชื้อตาย” คืออะไร ?

เช่น ซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม เป็นต้น วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนําไวรัสโรคโควิด19 มาเลี้ยงขยายจํานวนมาก และนํามาทำให้เเชื้อตาย การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทุกส่วน เสมือนได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทำให้เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้ว

ใครบ้างควรฉีด ?

  • ฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ฉีด mRNA 1 เข็ม ระยะห่าง 1-3 เดือน (ไม่ควรเกิน 6 เดือน) ถ้าเกิน 6 เดือนแนะนำเป็น mRNA 2 เข็ม
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ฉีด mRNA หลังหายป่วย 1 เข็ม ระยะห่าง 1-3 เดือนหลังหายป่วย
  • กลุ่มวัคซีนฉีดไขว้ ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า แนะนำฉีด “โมเดอร์นา” 1 เข็ม ระยะห่าง 3-6 เดือน (อ้างอิงจากโรงพยาบาลศิริราช)
    ที่แนะนำโดย WHO (องค์การอนามัยโลก) ในการฉีดไขว้คือวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา

ขอขอบคุณข้อมูล : นพ.ธนีย์ ธนียวัน , ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
BBC News, คณะแพทย์ธรรมศาสตร์ กับ ทีมวิจัย BIOTEC สวทช, DMID (NIH/NIAD) heterologous boosting study (USA)

Share Post: